Ask Privacybeleid

Laatst gewijzigd: 02 oktober 2014

Bij Ask respecteren wij uw privacy en begrijpen wij het belang van de informatie die u aan ons toevertrouwt. Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid met betrekking tot de informatie die verzameld wordt door de familie van Ask bedrijven, bestaande uit IAC Search & Media Europe, Ltd., APN, LLC en Mindspark Interactive Network, Inc. ("Ask", "wij", "ons", "onze") via het gebruik van (i) deze website (de ?Website?) en (ii) ?Zoektoepassingen? aangeboden via een zoekveld op een applicatie of site van waaruit u toegang kunt krijgen tot onze zoekdiensten, specifiek verstrekt door APN, LLC en/of Mindspark Interactive Network, Inc.(gezamenlijk te noemen: de "Diensten?).

Hieronder beschrijven wij welke gegevens wij verzamelen wanneer u onze Diensten gebruikt, hoe wij die gegevens beschermen, hoe lang wij deze bewaren, met wie wij deze delen, en wat uw keuzes voor privacy zijn. Door gebruik te maken van de Dienst geeft u ons toestemming voor om uw gegevens te verzamelen en te gebruiken op de wijze als beschreven in dit Privacybeleid.

Wij zullen dit Privacybeleid voortdurend blijven toetsen aan nieuwe technologieën, bedrijfspraktijken en de behoeften van onze gebruikers, en kunnen dienovereenkomstige wijzigingen aanbrengen aan het Privacybeleid. Wij verzoeken u deze pagina regelmatig te controleren op updates. Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid zullen wij het geactualiseerde Privacybeleid hier plaatsen met de ingangsdatum, en zullen wij u per e-mail of door middel van een bericht op onze Website op de hoogte stellen. Indien u gebruikt blijft maken van de Diensten nadat wij wijzigingen op dit Privacybeleid hebben geplaatst houdt dit in dat u ermee instemt gebonden te zijn aan die wijzigingen.

Welke gegevens verzamelen wij over u?

Hieronder lichten wij de belangrijkste manieren waarop wij gegevens over u verzamelen en verwerken toe.

GEGEVENS DIE U AAN ONS VERSTREKT:

Voor uw gebruik van de Diensten kan registratie nodig zijn. In dat geval vragen wij u om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, waaronder een e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt er ook voor kiezen om enkele optionele demografische gegevens aan ons te verstrekken om uw profiel uit te breiden, zoals het land waarin u woont, uw huisadres, opleiding, interesses en communicatievoorkeuren.

U kunt ook persoonsgegevens aan ons verstrekken indien u ervoor kiest:

 • aan te melden voor het ontvangen van onze "Vraag van de Dag" of een soortgelijke dienst of verzoek om bepaalde andere mededelingen van ons te ontvangen;
 • bij ons een verzoek om hulp indient, een verzoek om klantenservice of ander verzoek, of formulieren invult voor het ontvangen van onze Diensten;
 • deelneemt aan bepaalde functies die toegankelijk zijn via de Diensten (zoals prikborden, chatgroepen, sociale netwerken, games, enquêtes, stemmingen, promoties, wedstrijden of kansspelen);
 • contact met ons opneemt over vacatures die op de Diensten geplaatst zijn; of
 • de Diensten anderszins gebruikt op een wijze waarom u hebt verzocht.

Afhankelijk van welke van deze of andere Diensten u gebruikt, kunnen de persoonsgegevens die u verstrekt het volgende bevatten: uw naam, e-mailadres, gebruikersnaam, huisadres, telefoonnummer, door u geplaatste informatie op sites waartoe toegang is via de Diensten. Bovendien geeft u ons toestemming om gegevens over u in te zien en te gebruiken die het sociale netwerk verstrekt indien u ervoor kiest in te loggen op een product of functie die via een Zoektoepassing via een sociale netwerksite is geopend. Wanneer u bijvoorbeeld een sociale netwerkfunctie gebruikt om in te loggen op een product dat via een Zoektoepassing is geopend, volgens de richtlijnen van dat sociale netwerk, dan kunnen zij ons toegang geven tot de namen, beeltenissen, geslachten, gebruikers-ID's, verbindingen en eventuele gedeelde content van uw vrienden, door gebruikmaking van de instelling ?Iedereen? of een soortgelijke privacy-instelling. Wij maken u erop attent dat u, door informatie te plaatsen op forums, in chatgroepen of op sociale netwerkfaciliteiten die via de Diensten beschikbaar zijn, deze informatie beschikbaar maakt aan andere gebruikers van deze Diensten aan het publiek. U dient voorzichtig te zijn met het prijsgeven van gevoelige details over uzelf.

GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN WANNEER U DE DIENSTEN GEBRUIKT:

Wanneer u de Diensten gebruikt verzamelen wij automatisch bepaalde gegevens over uw computer of apparatuur en uw activiteiten en slaan wij deze op, waaronder:

 1. Het IP-adres van uw computer
 2. Technische gegevens over uw computer of mobiel apparaat, zoals soort apparaat, uniek mobiel toestel ID-nummer, internetbrowser (Internet Explorer 8, etc.), andere browsergegevens (bijv. grootte, verbindingssnelheid en verbindingstype), en besturingssysteem of platform (Mac, Windows XP, etc.)
 3. Uw voorkeuren en instellingen (tijdzone, taal, etc.)
 4. Naam van de internetprovider or mobiele-telefoonaanbieder
 5. De URL van de laatste webpagina die u bezocht voordat u op de Website kwam
 6. Informatie over uw activiteit op de Diensten (bijv. uw zoekopdrachten, verkeerd gevormde DNS-ingangen, gekozen zoekresultaten, klikken, bekeken pagina's, zoekgeschiedenis, opmerkingen)
 7. Indien u een mobiel apparaat gebruikt: de geografische locatie van uw mobiele apparaat (specifieke geografische locatie wanneer u het verzamelen van die gegevens hebt geactiveerd, of algemene geografische locatie automatisch). Voor meer informatie, zie het hoofdstuk "Over locatiegegevens" hieronder.
 8. Indien u een Zoektoepassing hebt geïnstalleerd kunnen wij ook gegevens verzamelen over die Zoektoepassing (bijv. over de specifieke releasedatum en verspreidingsbron van uw Zoektoepassing, een uniek ID van de Zoektoepassing, een partner-ID van de Zoektoepassing, de advertenties waar u op klikt, en informatie in logbestanden van fouten of cookies, samengestelde zoekopdracht- of klikgegevens en foute domeinnaamsysteem-verzoeken).

Wij gebruiken ook cookies en soortgelijke technologieën (zoals local stored objects) om gegevens te verzamelen en op te slaan. Voor meer informatie over ons gebruik van deze technologieën verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

De bekende browsers geven gebruikers diverse keuzes waar het om cookies gaat. Gebruikers kunnen meestal hun browsers zo instellen dat alle cookies van derden geblokkeerd worden (dit zijn cookies geplaatst door bedrijven van derden die gegevens verzamelen op websites van andere bedrijven); dat alle cookies geblokkeerd worden (waaronder cookies van de eigenaar zelf, zoals de cookies die Ask gebruikt om informatie over zoekactiviteiten van haar gebruikers te verzamelen); of dat specifieke cookies geblokkeerd worden. Om uw cookie-instellingen te wijzigen verwijzen wij u naar de volgende help-pagina's per browser die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website:

Hoe gebruiken wij de gegevens die wij verzamelen?

Wij gebruiken de gegevens die wij van en over u verzamelen voor verscheidene doeleinden, waaronder:

 • controleren of u in aanmerking komt voor onze Diensten;
 • uw zoekopdrachten beantwoorden met de best mogelijke antwoorden en zoekresultaten;
 • onze gebruikers begrijpen (hun demografische gegevens, wat zij doen op onze Diensten, welke functies zij prettig vinden, hoe zij die gebruiken, etc.) en onze Diensten verbeteren, bijvoorbeeld door content te personaliseren volgens uw interesses en uw transacties verwerken en voltooien;
 • onze Diensten beheren, technische problemen diagnosticeren en in andere opzichten ons bedrijf uitoefenen;
 • uw Zoektoepassing onderscheiden teneinde derden, die de Zoektoepassing namens ons hebben verspreid, te kunnen vergoeden, en per distributie-partner of -kanaal gebruiksduur en gebruik te analyseren;
 • u mededelingen verzenden waarom u hebt verzocht of die u mogelijk zullen interesseren volgens uw voorkeuren. Voor meer informatie over hoe u deze mededelingen kunt beheren verwijzen wij u naar 'Verwijderen, bekijken of corrigeren van uw persoonsgegevens';
 • u vragen toezenden van andere gebruikers die u wellicht kunt beantwoorden indien u zich geregistreerd hebt voor onze Diensten;
 • prijzen bezorgen in verband met wedstrijden en loterijen, of anderszins het gebruik van onze Diensten mogelijk maken;
 • klantenservice aan u leveren;
 • ons in staat stellen om u advertenties te laten zien die voor u relevanter zijn; en
 • de overige functies uitvoeren die zijn beschreven op het moment van verzameling;

Wij kunnen tevens samengevoegde en/of geanonimiseerde gegevens en statistieken over uw gebruik van de Diensten genereren, gebruiken en aan derden openbaar maken voor doeleinden van marketing, analyse en strategie. Geen enkele gebruiker van onze Diensten zal echter individueel identificeerbaar zijn uit de samengevoegde en/of geanonimiseerde gegevens en statistieken.

Over locatiegegevens

Wanneer u een van onze locatie-geactiveerde diensten gebruikt (wanneer u bijvoorbeeld Diensten opent op een mobiel apparaat) kan het noodzakelijk zijn dat wij gegevens over uw werkelijke GPS-locatie verzamelen en verwerken (waaronder de lengtegraad, breedtegraad of hoogte van uw mobiele apparaat) en de tijd waarop de locatiegegevens werden opgenomen. Voor sommige van deze diensten zijn uw persoonsgegevens nodig om de functie te doen werken, en wij kunnen locatiegegevens koppelen aan het ID van uw apparaat en aan andere informatie die wij over u bezitten. Wij bewaren die gegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten. Indien u die bepaalde functie wilt gebruiken zult u om toestemming worden verzocht voor het gebruik van uw gegevens voor dat doel. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de betreffende functie uit te schakelen. Wij leggen hieronder uit hoe u het verzamelen van Locatiegegevens Mobiel Apparaat kunt uitschakelen:

Het uitschakelen van het verzamelen van Locatiegegevens Mobiel Apparaat.

Indien u niet wilt dat uw locatiegegevens verzameld worden wanneer u de Diensten gebruikt vanaf een mobiel apparaat, volgt u dan deze instructies:

 • Wanneer u een Apple apparaat gebruikt: klik op ?Algemeen?, vervolgens op ?Herstel?, en dan ?Herstel locatie en privacy.? Hierdoor wordt de locatie-functionaliteit voor al uw apps uitgeschakeld, zodat de volgende keer dat u een app downloadt of gebruikt, u weer opnieuw zult worden gevraagd om toestemming te geven voor toegang tot uw locatiegegevens door ons en anderen.
 • Wanneer u een Android-apparaat gebruikt gaat u naar apparaatinstellingen, klik op ?Locatie,? en klik vervolgens op de hokjes van de applicaties waarvoor u de locatiediensten wilt uitschakelen
 • Indien de bovenstaande manieren van uitschakelen van de verzameling van locatiegegevens van uw mobiele apparaat gewijzigd worden voor uw apparaat, verzoeken wij u om contact op te nemen met de producent of platform-aanbieder van uw apparaat om te bepalen hoe u de verzameling van deze gegevens kunt uitschakelen.

Hoe delen wij de gegevens die wij verzamelen?

Wij zullen de persoonsgegevens die wij over u verzamelen niet delen met derden voor hun eigen marketingdoeleinden zonder uw toestemming. Wij zullen uw gegevens op de volgende wijzen delen:

 • Onze leveranciers, onderaannemers en zakenpartners ("dienstverleners"):Wij kunnen uw gegevens delen met onze dienstverleners, die uw persoonsgegevens verwerken om aan ons of namens ons diensten te verlenen. Wij hebben overeenkomsten met onze dienstverleners die hen verbieden om deze gegevens over u die zij verzamelen of die wij aan hen leveren met iemand anders te delen, of voor enig ander doel te gebruiken.

 • Bedrijven binnen het IAC concern:Wij kunnen uw gegevens delen met onze gelieerde ondernemingen; dit zijn entiteiten onder gemeenschappelijk eigendom of zeggenschap van onze overkoepelende moedermaatschappij, IAC Corp.

 • Onze Zoektoepassing-partners:Indien u een Zoektoepassing hebt geïnstalleerd kunnen onze Zoektoepassing-partners gegevens over u verzamelen/ontvangen, waaronder de zoekopdrachten die u invoert via de Diensten, de Zoektoepassing functionaliteit en/of de website, de versie van uw Zoektoepassing of uw browserinstellingen, de zoekresultaten en advertenties waar u op klikt, en het adres van de internetpagina's die u eerder bezocht hebt.

 • Fraudebestrijding:Wij kunnen de persoonsgegevens die wij over onze gebruikers verzamelen verstrekken wanneer wij menen dat dit noodzakelijk is voor het onderzoeken, voorkomen of reageren op vermoedelijke illegale of frauduleuze handelingen, of om de veiligheid, rechten en eigendommen van ons, onze gebruikers of anderen te beschermen.

 • Handhavingsdoeleinden:Indien overheidsinstellingen, zoals handhavingsorganen, rechtbanken of toezichthouders, dit van ons verzoeken of eisen, of om anderszins aan de wet te voldoen, kunnen wij gegevens die wij over onze gebruikers hebben verstrekken. Wij kunnen ook gegevens die wij over u verzameld hebben verstrekken teneinde onze wettelijke rechten te beschermen of ons te verweren tegen vorderingen.

 • Verkoop of fusie van ons bedrijf: Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan een derde wanneer wij of een van onze gelieerde ondernemingen in een bedrijfsreorganisatie verwikkeld is (bijvoorbeeld een verkoop, fusie, of andere overdracht van activa).

 • Adverteerders en reclamenetwerken:Adverteerders en reclamenetwerken plaatsen advertenties (waaronder gesponsorde links in zoekresultaten) op onze site en in onze mobiele applicaties. Deze bedrijven kunnen terwijl u onze Website en Diensten gebruikt gegevens verzamelen, zoals het IP-adres van uw computer, browsergegevens, de ID van uw mobiele apparaat, en zoekopdrachten. Ze kunnen ook cookies en andere technologieën gebruiken om deze gegevens te verzamelen wanneer u onze site bezoekt. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

Hoe beveiligen wij de gegevens die wij verzamelen?

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of illegale verwerking en tegen onvoorzien verlies, vernietiging of beschadiging. Verder beperken wij de toegang tot persoonsgegevens over u tot werknemers die daar toegang toe moeten hebben om producten en diensten aan u te verstrekken, of om hun werk te kunnen doen. Aangezien geen enkel beveiligingssysteem echter 100% effectief kan zijn, kunnen wij de veiligheid van gegevens die wij mogelijk van of over u verzameld hebben niet volledig garanderen.

Hoe lang bewaren wij de gegevens die wij verzamelen?

Wij bewaren de gegevens die wij van of over u verzamelen zo lang als nodig is om een bedrijfsdoel uit te voeren of aan een wettelijk verzoek te voldoen. Wij kunnen er ook voor kiezen om bepaalde gegevens die u aan ons verstrekt te anonimiseren, zodat die niet meer naar u kunnen worden herleid, indien wij die gegevens voor langere tijd zouden willen bewaren.

Kinderen onder de 16

De Diensten zijn niet bedoeld voor gebruikers onder de 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar. Indien wij constateren dat een persoon die gegevens verstrekt onder de 16 is, zullen wij trachten die gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen.. U verklaart hierbij dat u ten minste 16 jaar oud bent.

Verzenden wij uw persoonsgegevens naar landen buiten Europa?

Gegevens die wij verzamelen kunnen worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in elk land of gebied waar een of meer van onze gelieerde groepsmaatschappijen of derden-dienstverleners gevestigd zijn of faciliteiten hebben. Hoewel andere gebieden mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van gegevens kennen als uw thuisland, zullen wij de persoonsgegevens die wij doorgeven blijven beschermen volgens dit Privacybeleid.

Onze directe moedermaatschappij IAC Search and Media, Inc., handelend onder de naam Ask.com, voldoet aan het U.S.-EU Safe Harbour Framework en het U.S.-Swiss Safe Harbour Framework zoals bepaald door het Amerikaanse Ministerie van Handel voor wat betreft verzameling, gebruik en bewaring van persoonsgegevens uit lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Ask heeft verklaard dat het voldoet aan de Safe Harbor Privacy Principles in verband met aan haar doorgegeven persoonsgegevens in de V.S. vanaf de volgende websites uit de EU/EER: http://uk.ask.com, http://de.ask.com, http://es.ask.com, http://fr.ask.com, http://it.ask.com, http://nl.ask.com, http://se.ask.com, http://no.ask.com, http://at.ask.com, http://pl.ask.com, http://dk.ask.com, http://int.ask.com

Voor meer informatie over het Safe Harbor Program en om het certificaat van Ask te zien gaat u naar http://www.export.gov/safeharbor/.

Verwijderen, bekijken of corrigeren van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om te verzoeken om een kopie van persoonsgegevens die wij over u in onze bestanden houden, om eventuele onjuistheden te corrigeren en om verouderde gegevens te actualiseren. U kunt ons ook verzoeken om u geen direct marketing-berichten toe te zenden (wij maken u er echter op attent dat wij u wel dienstgerelateerde berichten (d.w.z. niet-marketingberichten) kunnen blijven toezenden). Mocht u een van deze rechten willen uitoefenen, of bezwaar willen maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens, schrijft u ons dan op het onderstaande adres.

Wij maken u erop attent dat wij in bepaalde landen een wettelijk bepaalde vergoeding in rekening kunnen brengen voor het verstrekken van kopieën aan u van persoonsgegevens die wij eventueel over u hebben.

Verzoek tot verwijderen zoekresultaten krachtens uitspraak van Europese Hof van Justitie (Nieuw)

Gebruikers van de internet zoek- en verwijzingsdiensten die door IAC Search and Media Europe Ltd verstrekt worden, met name de subdomeinen http://uk.ask.com, http://de.ask.com, http://es.ask.com, http://fr.ask.com, http://it.ask.com, http://nl.ask.com, http://se.ask.com, http://no.ask.com, http://at.ask.com, http://pl.ask.com, http://dk.ask.com, en http://pt.ask.com, hebben het recht om, naar aanleiding van een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, te verzoeken dat bepaalde resultaten van een zoekopdracht naar de naam van de gebruiker niet op de eerdergenoemde subdomeinen verschijnen.

Als u uw naam uit een zoekopdracht-gegenereerd resultaat wil verwijderen, gelieve een schriftelijk verzoek te richten aan het hieronder vermelde adres. Indien mogelijk, om ons te helpen met het zo spoedig mogelijk verwerken van uw verzoek, gelieve uw verzoek in het Engels aan ons te richten. U dient de volgende aan uw verzoek gerelateerde relevante informatie, inclusief en zonder beperkingen, te verstrekken: (i) uw naam, e-mail en postadres; (ii) de URL (d.w.z. "webadres") voor elke link die u verwijderd wil hebben; (iii) een korte omschrijving waarom u van mening bent dat zulke resultaten dienen te worden verwijderd; en (iv) een uitleg hoe de inhoud van de link die u verwijderd wil hebben aan u gerelateerd is.

Om ons te helpen met het voorkomen van frauduleuze opdrachten voor het verwijderen van zoekresulaten, gelieve daarnaast een leesbare kopie welke uw identiteit bevestigd toe te voegen. Het is niet vereist een door de overheid verstrekt identiteitsbewijs te overleggen; een energierekening of iets dergelijks is voldoende. U mag ook delen van het document afdekken, zoals bijvoorbeeld identificatienummers, zolang het document u duidelijk identificeert. Als u verzoekt zoekresultaten met uw foto te verwijderen, gelieve er voor te zorgen dat het document dat uw identiteit bewijst over uw foto beschikt. Als u dit verzoek namens een andere persoon indient, gelieve uw relatie tot deze persoon en bewijs dat u gezag heeft om dit verzoek in te willigen te vermelden. Alle verzoeken voor verwijdering worden door Ask.com?s juridische afdeling beoordeeld en wij behouden ons het recht om inzake deze verzoeken in naleving van toepasselijk recht te accepteren, af te wijzen of naar aanvullende informatie te vragen.

Contact opnemen met ons

Indien u vragen hebt over ons privacybeleid voor Ask Jeeves (waarvan de persoonsgegevens worden beheerd door IAC Search and Media Europe Limited) of de Zoektoepassing Diensten verleend door APN, LLC en Mindspark Interactive Network, Inc (waarvan de persoonsgegevens worden beheerd door die respectievelijke entiteiten), of indien u de persoonsgegevens die wij over u verzameld hebben wilt inzien of actualiseren, kunt u contact met ons opnemen per e-mail door hier te klikken of te schrijven aan onze Privacy Officer op:

Ask Europe
Attn: Privacy Officer
Unit 1, College Business & Technology Park, Blanchardstown North Road,
Dublin 15, Ireland